HỘP SỐ MÀU 1 VÀ 2

Hộp màu số 1 và 2

Lĩnh vực Chung: Phân biệt thị giác Cụ thể: Màu sắc Giáo cụ Giáo cụ này bao gồm 3 hộp, mỗi hộp gồm nhiều thẻ màu. Hai hộp đầu là để ghép cặp và hộp thứ 3 là để xếp loại. Hộp 1: Gồm 6 thẻ màu, tương đương 3 cặp màu (đỏ, vàng, xanh […]

Chi tiết
VIDEO NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI OSAKI