KHUNG CÁI ÁO

Khung cài áo

1.Mục tiêu Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự tập trung, tính tự lập của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. 2.Chuẩn bị Khung cài nút ( cho trẻ thực hành thuần thục trên khung có nút lớn trước, sau đó chuyển sang khung có nút nhỏ). 3.Thực hiện a. Mở nút […]

Chi tiết
VIDEO NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI OSAKI