SỐ NHÁM

Số nhám

1.Mục đích Học cách nhận biết cách viết các số từ 0 đến 9. Liên tưởng được số với tên gọi của số. Chuẩn bị cho việc viết. 2.Cách tiến hành     Bước 1: Ngồi bên cạnh trẻ và cầm lấy thẻ số đầu tiên, ví dụ thẻ số 1 Mang thẻ số “ […]

Chi tiết
VIDEO NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI OSAKI