THANG NÂU

Thang nâu

1.Giới thiệu Giáo cụ này gồm các thanh gỗ có chiều dài bằng nhau ( 20cm) nhưng chiều rộng và độ cao tăng dần từ 1cm x 1cm x 20 cm đến 10cm x 10 cm x 20cm. Trình tự áp dụng: giới thiệu sau bộ Tháp hồng.     2.Mục tiêu Giúp trẻ xác […]

Chi tiết
VIDEO NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI OSAKI