essay writing service

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TẠI HANOI OSAKI MONTESSORI

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào, chúng tôi – những người người giáo viên theo triết lí Montessori luôn tâm niệm rằng: TRẺ LÀ TRUNG TÂM, THẦY CÔ LÀ NGƯỜI TRỢ GIÚP. Mọi hành động của thầy, cô phải hướng tới mục đích TRẺ ĐƯỢC TỰ DO ĐỂ KHAI SÁNG, TRẺ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG ĐỂ HẠNH PHÚC.

Chúng tôi luôn yêu thương, sát cánh trong mọi hoạt động, tình cảm, nhận thức của trẻ. Chúng tôi cũng luôn vận động tích cực, luôn cố gắng không ngừng nghỉ nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất giành cho các con.

Trải qua những năm công tác và hoạt động trong sự nghiệp giáo giục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng, chúng tôi nhận ra rằng: Nhiệm vụ của giáo viên mầm non không chỉ là trông trẻ, cho trẻ ăn và dỗ dành, cưng nựng trẻ.

 

Người giáo viên mầm non có trọng trách giúp trẻ đặt nền móng trí tuệ và nhân cách trong giai đoạn quan trọng nhất của một CON NGƯỜI. Công cuộc giáo dục trẻ mầm non vì thế vừa hết sức nặng nề lại vừa vô cùng vinh quang.
Thấm nhuần tinh thần ấy nên ở Hà Nội Osaki Montessori – chúng tôi ưu tiên hàng đầu việc xây dựng một đội ngũ giáo viên chất lượng. Các bậc phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm vào đội ngũ giáo viên của chúng tôi.