Tiếng Việt

Góc trải nghiệm

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA CÁC CON TRONG THÁNG 1 NĂM 2020

Chúc mừng sinh nhật các con: Bá Nam 4 tuổi, Duy Minh 5 tuổi, Tú Anh 2 tuổi. Tuổi mới, chúc các con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, ba mẹ,….