HANOI OSAKI MONTESSORI

Trường Mầm non Ha Noi Osaki Montessori xây dựng một nền giáo dục chất lượng cho các trẻ em từ 0 đến 6 tuổi. Chúng tôi bồi đắp sự phát triển độc lập, tự tin của trẻ bằng quy trình học tập tương tác dựa trên các quy tắc của Tiến sĩ Maria Montessori. Chúng tôi hướng tới một môi trường an toàn, tràn đầy tình yêu thương để bồi dưỡng trẻ trong mỗi giai đoạn phát triển. Chúng tôi cũng giúp trẻ phát triển và sáng tạo không chỉ trong lớp học mà còn trong một cộng đồng lớn hơn.
Trong công cuộc hội nhập và cạnh tranh toàn cầu của người Việt, muốn có một nước Việt Nam thịnh vượng và văn minh, phải có những con người Việt Nam mới. Đó là những con người Việt Nam được nuôi dưỡng tâm hồn, được khai sáng trí tuệ và được rèn luyện thể chất tốt.

 

Môi trường của Ha Noi Osaki Montessori là:

 

– Ứng xử tốt đẹp, tôn trọng con người, giải quyết xung đột bằng ứng xử văn minh lịch thiệp.

– Phát triển kỹ năng giao tiếp, tính ham học hỏi, hướng tới sự đa dạng của các nền văn hóa.

– Phát triển kỷ luật tự giác, tự tin và tự lập.

– Đam mê và yêu thích việc học.

– Gắn kết nhà trường và gia đình để tăng cường và mở rộng phương pháp giáo dục Montessori.